loading
立即发布信息
·总站 [切换]
  当前位置:易客网 - 产品商城 - 男士服装与配件 -  多明尼克汉德过滤器AO-0430G-C AA-0430G-C AX-0430G-C ACS-0430G-C
  多明尼克汉德过滤器AO-0430G-C AA-0430G-C AX-0430G-C ACS-0430G-C

  多明尼克汉德过滤器AO-0430G-C AA-0430G-C AX-0430G-C ACS-0430G-C

  17关注
  假一赔三
  市场价格:188 我们价格:187
  • qq咨询

   多明尼克汉德过滤器AO-0430G-C AA-0430G-C AX-0430G-C ACS-0430G-C

   多明尼克汉德过滤器AO-0620G-C AA-0620G-C AX-0620G-C ACS-0620G-C

   多明尼克汉德过滤器AO-1000F-C AA-1000F-C AX-1000F-C ACS-1000F-C

   多明尼克汉德过滤器AO-1300F-C AA-1300F-C AX-1300F-C ACS-1300F-C

   多明尼克汉德过滤器AO-1950F-C AA-1950F-C AX-1950F-C ACS-1950F-C

   多明尼克汉德过滤器AO-3250F-C AA-3250F-C AX-3250F-C ACS-3250F-C

   多明尼克汉德过滤器AO-5200F-C AA-5200F-C AX-5200F-C ACS-5200F-C

   多明尼克汉德过滤器AO-7800F-C AA-7800F-C AX-7800F-C ACS-7800F-C

   1国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!

   滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。
   主要构成:滤纸、骨架、海绵等

   常用过滤精度,AO 1um  AA 0.01um AX 0.01um  AR 1um  AAR 0.01um

   杭州佳洁机电设备有限公司供应

   多明尼克.汉德过滤器AO-017G-C,AA-017G-C,AX-017G-C,ACS-017G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0030G-C,AA-0030G-C,AX-0030G-C,ACS-0030G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0058G-C,AA-0058G-C,AX-0058G-C,ACS-0058G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0080G-C,AA-0080G-C,AX-0080G-C,ACS-0080G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0145G-C,AA-0145G-C,AX-0145G-C,ACS-0145G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0220G-C,AA-0220G-C,AX-0220G-C,ACS-0220G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0330G-C,AA-0330G-C,AX-0330G-C,ACS-0330G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0405G-C,AA-0405G-C,AX-0405G-C,ACS-0405G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0430G-C,AA-0430G-C,AX-0430G-C,ACS-0430G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-0620G-C,AA-0620G-C,AX-0620G-C,ACS-0620G-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-1000F-C,AA-1000F-C,AX-1000F-C,ACS-1000F-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-1300F-C,AA-1300F-C,AX-1300F-C,ACS-1300F-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-1950F-C,AA-1950F-C,AX-1950F-C,ACS-1950F-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-3250F-C,AA-3250F-C,AX-3250F-C,ACS-3250F-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-5200F-C,AA-5200F-C,AX-5200F-C,ACS-5200F-C

   多明尼克.汉德过滤器AO-7800F-C,AA-7800F-C,AX-7800F-C,ACS-7800F-C

  13670242615